Helse - egenutvikling

 

Når Tina sier at osteopati kan hjelpe alle, mener hun virkelig alle.

Samarbeid mellom profesjoner


LØSER OPP. Linda hadde spenninger i kjeven,
noe som kunne ha gitt henne nakkeproblemer.

Tina bruker hele kroppen når hun knekker og det ser til tider litt voldsomt ut, men Linda forsikrer at det ikke gjør vondt. Allikevel er det ikke alle pasienter som tåler å bli knekket.
   – For noen kan det være ubehagelig, andre har en medisinsk grunn til at man bør la være. Et eksempel er benskjørhet. Da gjelder det å finne en annen teknikk. Målet er å veilede pasienten til en bedre helse. For å klare det må jeg se på sykdomshistorien, tilrettelegge behandlingen og noen ganger sende pasienten videre til for eksem­pel fysioterapeut, naprapat eller personlig trener. Det handler om å kunne se hva pasienten vil få mest utbytte av, og samarbeid mellom forskjellige profesjoner er helt nødvendig.

Linda arbeider som revisormedarbeider og sit­ter mye.
   – Personer som har et sittende yrke får ofte for kort muskulatur og bindevev. Det betyr at behand­leren må tøye. Noen ganger holder det, andre gan­ger må det knekking til. Det er viktig å løse ho­vedproblemet slik at plagene ikke kommer tilbake med en gang. Ved akutte plager anbefaler jeg én til tre behandlinger, ved kroniske plager kan det trenges seks til syv behandlinger. Utover det an­befaler jeg kontroll to ganger i året, akkurat som du sender bilen på service. Det er særlig viktig for eldre mennesker å forebygge og vedlikeholde. Linda er veldig flink til å komme til vedlikehold i perioder med stress og når det blir mange og lange arbeidsdager, forteller Tina.

Statusspørsmål

Når Tina sier at osteopati kan hjelpe alle, mener hun virkelig alle.
   – Vi behandler alt fra små barn til eldre mennesker, og også dyr. Det er ikke det eneste som skiller osteopatene fra andre behandlere. Vi ser etter sammenheng mellom muskelskjelettsystemet og andre kroppssystemer som bindevevsnettverket. Bindevevet er en tynn hinne som omslutter hele kroppen, og inneholder årer og nerver. Det skaper også glideflater mellom strukturene og overfører spenninger. Osteopaten vil alltid forsøke å finne nedsatt bevegelighet i disse systemene.
   – Hvorfor er ikke osteopat en beskyttet tittel i Norge?
   – Det er stor forskjell mellom den amerikanske osteopaten og den europeiske. Den amerikanske er lege og jobber på sykehuset eller som fastlege. Den europeiske har fire til fem års utdannelse, men mangler noen fag i forhold til den ameri­kanske. I Norge er det færre osteopater og yrket har lavere status. Norsk Osteopati Forbund har en søknad til behandling om autorisasjon av tittelen osteopat. Mange land som England, Island, Fin­land, Sveits, USA, Malta og Australia har allerede en offentlig regulering. Slik det er i Norge i dag, er det viktig å finne en seriøs terapeut gjennom Norsk Osteopatiforbund.

Passe på kroppen

Tina har gått over hele kroppen til Linda og fant blant annet en spenning i kjeven som kunne føre til nakkeproblemer.
   – Jeg er helt avslappet i kroppen nå, ikke det minste stiv og støl. Jeg rekker helt ned til gulvet når jeg bøyer meg frem. Om seks ukers tid kom­mer jeg tilbake til ny behandling. Det er godt å få et pusterom i hverdagen. Dessuten ønsker jeg, som mange andre, å være yrkesaktiv så lenge som mulig, og da må jeg passe på kroppen min, avslut­ter Linda.


Fakta: Osteopati

  • Osteopati bygger på medisinske kunnskaper om fysiologi, anatomi, patologi, nevrologi og biomekanikk. Hovedideen er at kroppen ses som en sammenhengende helhet og at enkeltdelene påvirker hverandre. Osteopaten vil mene at problemer i indre organer kan påvirke bevegelsesevnen i for eksempel ryggen. Osteopaten er opptatt av hvordan symptomene startet og hva som forverrer eller demper dem. Osteopatisk behandling foregår ved bruk av hendene. Osteopaten bearbeider det myke vevet fordi han mener dette løser opp spenninger, regulerer blod­omløpet og øker flyten av lymfevæske i kroppen.
  • Osteopatiens teori om at sykdom og plager kan observeres som endringer i vevet og at osteopatisk behandling kan fjerne dette, er ikke vitenskapelig dokumentert.

Kilde: nifab.no

Helse - egenutvikling

 

Når Tina sier at osteopati kan hjelpe alle, mener hun virkelig alle.

10 års Jubileum

Høsten 2013 feirer Bergen Osteopatiklinikk 10 års jubileum. 

Nytt Nettsted

Bergen Osteopatiklinikk lanserer ny webside.