Forebyggende Behandling

Osteopati kan være godt egnet til forebygging av problemer. For eksempel kan en skade tidlig i livet medføre en bevegelsesendring, som igjen kan dukke opp som et problem senere i livet. 

En forebyggende sjekk både hos barn og voksne anbefales for å unngå senere lidelser, samt for å optimalisere funksjonsnivået innenfor hver enkelts kapasitet og potensiale.

Målet er å oppnå økt velvære, harmoni og bedre helse på kort og på lang sikt.

Helse - egenutvikling

 

Når Tina sier at osteopati kan hjelpe alle, mener hun virkelig alle.

10 års Jubileum

Høsten 2013 feirer Bergen Osteopatiklinikk 10 års jubileum. 

Nytt Nettsted

Bergen Osteopatiklinikk lanserer ny webside.