Behandling av Barn

Osteopati er også en godt egnet behandlingsmetode for barn i alle aldre. Her er noen typiske problemstillinger hvor Osteopati kan være effektivt:

 • Problemer i fordøyelsesystemet
 • Sugevansker
 • Gulping
 • Kolikk
 • Hyperaktivitet
 • Lese- og skrivevansker
 • Synsforstyrrelser
 • Søvnproblemer
 • Spennings- og angsttilstander
 • Øreproblemer
 • Balanseproblemer
 • Holdningsproblemer
   

Helse - egenutvikling

 

Når Tina sier at osteopati kan hjelpe alle, mener hun virkelig alle.

10 års Jubileum

Høsten 2013 feirer Bergen Osteopatiklinikk 10 års jubileum. 

Nytt Nettsted

Bergen Osteopatiklinikk lanserer ny webside.